اقدام پژوهی کاهش پرخاشگری دانش آموزان ..

مطالب دیگر:
🔍دانلود طرح توجیهی: زراعت گیاهان علوفه ای به مساحت 300 هکتار🔍دانلود طرح توجیهی: زراعت گیاهان علوفه ای به مساحت 200 هکتار🔍دانلود طرح توجیهی: تولید اکسیژن طبی و صنعتی🔍دانلود طرح توجیهی: تولید نایلون عریض کشاورزی🔍دانلود طرح توجیهی: نیروگاه های گازی CHP🔍دانلود طرح توجیهی: تولید نایلون عریض کشاورزی، نخ و طناب پلاستیکی🔍دانلود طرح توجیهی: تولید نشاسته از گندم باظرفيت 600 تن در سال🔍دانلود طرح توجیهی: نورد گرم نورد گرم دوازده هزار تني تولید تسمه فولادی🔍دانلود طرح توجیهی: تولید نشاسته از سیب زمینی🔍دانلود طرح توجیهی: تولید نساجي و پارچه بافي🔍دانلود طرح توجیهی: تولید OCP یا کوپلیمرهای الفینی🔍دانلود طرح توجیهی: تولید نانو رس🔍دانلود طرح توجیهی: تولید نان ماشینی 1000 تن در سال🔍دانلود طرح توجیهی: تولید نانو کامپوزیت🔍دانلود طرح توجیهی: تولید نان فانتزی با ظرفيت 900 تن در سال🔍دانلود طرح توجیهی: تولید نانو الیاف🔍دانلود طرح توجیهی: تولید نان ساجی از آرد سبوسدار با ماندگاری طولانی مدت🔍دانلود طرح توجیهی: تولید نـان فانتـــــزی با ظرفيت 500 تن در سال🔍دانلود طرح توجیهی: تولید نـان فانتزی🔍دانلود طرح توجیهی: تولید نـان لـواش با ظرفيت 300 تن در سال
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان اقدام پژوهی کاهش پرخاشگری دانش آموزان .. آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
اقدام پژوهی, چگونه ,توانستم ,میزان ,پرخاشگری, دانش آموز
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود

اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان پرخاشگری دانش آموزان را در کلاس کاهش دهم؟

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 27

چکیده

پرخاشگریوسیلهای رفتاریاستکهفرد بهوسیلهآنخواستار بهدست آوردنهدفیدیگر استو ابداً قصد حملهبهدیگرانیا اذیتکردنآنها را ندارد. البتهدر اینمیانممکناستلطمهاینیز بهکسیوارد شود. مثلاً کودکیبزهکار کیفخانمیرا می رباید تا بهاینوسیلهمورد تشویقو تأیید گروههمسالانقرار گیرد ممکناستپرخاشگریجنبهانتقامگیرینیز داشتهباشد. یعنیکودکیکهمورد اذیتو آزار قرار گرفتهو نتوانستهخشمخود را ابراز کند، اکنونبا پرخاشگریبهکاهشاضطرابخود می پردازد. در اینجا پرخاشگریوسیلهایاستکهکودکبا توسلبهآنمی خواهد بههدفخود یعنیکاهشاضطرابدستیابد.

آموزش و پرورش جدید صحنه ای از یادگیری های متقابل از همه رسانه ها، افراد و تأثیرات فرهنگی همه جوامع است. خیلی از دانش آموزان از کوچک ترین وقایع جهان و محیط قبل از معلمان و مدیران خود آگاه می شوند و انتظارات خاصی از آن ها دارند. در چنین شرایطی، تغییر و اصلاح رفتار تابع درک عمیق علل رفتار است. به همین دلیل برای برقراری انضباط و اصلاح رفتار باید معلمان و مدیران اصول رفتار شناسی و برقراری انضباط را درک و نگرش های درست و عالمانه ای نسبت به آن داشته باشند تا در کارهای پرورشی خود موفق باشند.

اینجانب محبوبه ظفری در اقدام پژوهی فوق تلاش نموده ام تا از پرخاشگری دانش آموزان کلاسم جلوگیری کرده و راهکار های آن را در اختیار همکاران گرامی قرار دهم.


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود