اقدام پژوهی با نشاط کردن فضای مجتمع با اجرای مدرسه زندگی ..

مطالب دیگر:
حفاری بدون ترانشه- اصلاح و بهسازی شبکه فاضلاب بندرعباس به روش CIPPجزوه آموزشی سمینار پایدارسازی گود در محیط های شهری (پایدارسازی گود به روش مهارگذاری)دلايل داخلي تشکيل ساواکخون ریزی حاد گوارشیاقتصاد مهندسیسناریو (فرنامه) ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بنیانارزیابی سلامت پروژه های ساختاستفاده موثر از قوانين و مقررات برگزاري مناقصات در مديريت پروژهپیاده سازي فرآیند مدیریت ذي نفعان در پروژهPMBOK 5th Edition، تحول و یا فقط ویرایش جدیدمهم ترین چالش های پیش رو در پروژه هاکارگاه تخصصی مهندسی ارزشبررسی شاخص هاي ریسک در پروژه هاي EPC و ارائه راهکارجزوه مدیریت اسناد الکترونیکی: آرشیو رقمی، تاریخچه، مشکلات و راه کارهامدیریت اسناد الکترونیکی: رقمی سازی آرشیوها، ضرورت ها و چالش هاروش هاي شناسایی ریسک در پروژه هاي ساختارزیابی و محاسبه تأخیرات ناشی از عوامل جوي در برنامه ریزي و مدیریت پیمانابزارها، اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزارابهامات و چالش هاي قانون برگزاري مناقصاتارزیابی کیفی مناقصه گران در چه صورتی لزوم دارد؟ و به چه کار می آید؟
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان اقدام پژوهی با نشاط کردن فضای مجتمع با اجرای مدرسه زندگی .. آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
اقدام پژوهی ,چگونه ,توانستم ,با اجرای, مدرسه ,زندگی فضای ,مجتمع عمار
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود

اقدام پژوهی چگونه توانستم با اجرای مدرسه زندگی فضای مجتمع را برای دانش آموزان با نشاط کنم ؟

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:24

چکیده

در شرایطی که بیشتر خانههای شهری تبدیل به آپارتمانهای کوچک و به دور از فضاهای بازی شده است، حداقل کاری که میتوان برای تامین بهداشت جسمی و روحی كودكان و نوجوانان داشته باشیم، ایجاد فضای شادیبخش در مدرسه است.دانشآموزان چندین ساعت از روز را در مدرسه میگذرانند و اگر فضاسازی مناسبی در مدارس انجام شود، به شاد زیستن فرزندان خود کمک کردهایم.‏شاداب سازی مدارس را باید در ابعاد ظاهری و ابعاد معنوی جست و جو کرد. همچنین برای دستیابی به تحقق آرمانهای مربوط به شاداب سازی مدارس باید تحولی جدی در نگرش مدیران و مسئولان نظام آموزش و پرورش ایجاد شود.‏

براى این که سلامت جسمانى و روانى دانش آموزان، دانشآموزان، اطرافیان و خودمان حفظ شود، باید سعى کنیم با شناسایى عوامل مؤثر بر شادى، موجبات تقویت عوامل مثبت و تقلیل عوامل منفى مؤثر بر شادى را فراهم کنیم.از آن جا که شادى بزرگترها عامل مؤثر در شادى و نشاط دانش آموزان است و اولیا و مربیان غمگین نمى توانند فرزندان و دانشآموزانى شاد تربیت کنند، با ارائه نظام اعتقادى درست براى دستیابى به شادى، مى توان به افزایش شادى در میان افراد جامعه کمک کرد. به این ترتیب مردم مى توانند تغییرى مثبت در زندگى خود به وجود آورند، احساس پیشرفت و لذت در زندگى داشته باشند و به شادى دائمى دست یابند و فقط در این صورت است که مى توانند شادى را در وجود فرزندانشان نیز پرورش دهند.

سیراب نشدن فرزندان از محبت و عاطفه کافی، بی تعادلی روحی و روانی را بهدنبال دارد. ناآشنایی خانوادهها با روشهای مؤثر تعلیم و تربیت را میتوان با آموزش احساس مسئولیت در برابر خود، خانواده، واقع بینی همراه با نگرش مثبت، تقویت روحیه همکاری و کار گروهی، آموزش مهارتهای زندگی، تقویت مهارت ادراکی و..... به کمک تمامی دستاندرکاران محیط آموزش تا حدود زیادی حل کرد تا در نهایت محیطی شاداب و البته قانونمند ایجاد شود و فرزندانی مفید، هدفمند و کاربردی پرورش یابند.‏ اینجانب لیلا خدارحمی مدیر مجتمع عمار گیل آباد در اقدام پژوهی ذیل قصد دارم به شاداب سازی فضای مجتمع و همچنین تحقق مدرسه زندگی در جهت پیشبرد اهداف تحول بنیادین آموزش و پرورش بپردازم.

مقدمه

مدارس، تامینکننده نیروی کیفی جامعهاند، نه فقط تامینکننده تعداد زیادی نیروی انسانی که بهعنوان تحصیل کرده، روانه جامعه میشوند. پس شناسایی و ایجاد زمینه برای رشد خصایل ممتاز بشری، اولین دغدغه دستاندرکاران تعلیم و تربیت در فعالیتهای علمی یا فرهنگی است که باید با تمام وجود، خود را وقف ایفای این وظیفه سنگین کنند.

‏نشاط و شادابی در مدرسه باعث رشد و تکامل همه ابعاد وجودی یک دانشآموز در بعد جسمانی، شناختی، عاطفی، اخلاقی و معنوی میشود. چنانچه یک بعد از این ابعاد دچار صدمه شود، یا مورد غفلت قرار گیرد، دانشآموز به تواناییها و شایستگیهای کامل دست نخواهد یافت.‏


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود